หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 202 3000

เว็บไซต์: http://webnew.industry.go.th/om1/

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทร. 02 202 3000

โทรสาร. 02 202 3048

เว็บไซต์ : http://webnew.industry.go.th/ops/

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 66-(02)-202-4000 และ 3967

โทรสาร : 66-(02)-354-3390

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.diw.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 66-(02)-202-4000 และ 3967

โทรสาร : 66-(02)-354-3390

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.dip.go.th/

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทรศัพท์  :  0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567

โทรสาร   :  0-2644-8746

เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2202-3073

โทรสาร : 0-2354-1651

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่   :  75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  : 0-2202-3300

อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th/

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่อยู่  : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  : 0-2202-4270

โทรสาร   : 0-2644-7136

เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th/

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    

ที่อยู่   :   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์   : 02 2530561

ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 2072700

โทรสาร   : 02 2526582, 02 2534086

อีเมล     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  : http://www.ieat.go.th/