ติดตามข่าวสารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญทาง FACEBOOK ได้แล้ว

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำ facebook เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารทางราชการ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน

เป็นเพื่อนกับเราได้ที่ https://www.facebook.com/psindustry.Amnatcharoen/