ร่วมกับส่วนราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสร้างความสะอาด ให้เกิดความสวยงาม ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ