ยุทธศาสตร์

 

 - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญปี 2563  รายละเอียดตามลิ้ง